دانلود بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی -کامل و جامع

بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی

هدف كلی پژوهش پی بردن به این مسئله است كه مدیران واحدهای آموزشی عموماً گرایش كاری دارند یا گرایش به روابط انسانی یا حالتی متوسط از این دو ؟

دانلود بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی

گرایش كاری گرایش به روابط انسانی مدیران واحدهای آموزشی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی دانلود پایان نامه مدیریت دولتی دانلود پایان نامه مدیریت خرید پایان نامه مدیریت

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

دانلود پایان نامه رشتهمدیریت دولتی

بررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشی

*همراه باپرسشنامه
 
چكـیده :
مدیران واحدهای آموزشی كه با هدف تعلیم و تربیت با معلمان ، كاركنان و والدین  دانش آموزان ارتباط دارند باید شیوه مدیریتی متفاوتی با سایر محیط های كاری مثل مراكز تولیدی و غیره

ادامه مطلب