دانلود (شیپ فایل رده های خاک استان فارس)

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
نام محصول دانلودی: شیپ فایل رده های خاک استان فارس

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

رده های غالب خاک استان فارس عبارتند از: اینسپتی سل (Inceptisols)، انتی سل (Entisols) و آریدی سل (Aridisols). انتی سل ها، خاک هایی تازه شکل گرفته، اینسپتی سل ها، خاک هایی کمی توسعه یافته و جوان و آریدی سل ها، خاکهایی خیلی خشک که خاص مناطق با آب و هوای خشک و بیابانی می باشند.

ادامه مطلب